II. YARIYIL
KOD DERSLER T U K AKTS       
203203 Kur’an Okuma ve Tecvid II 0 4 2 3
203218 Tefsir Usulü 2 0 2 3
203219 Hadis Usulü 2 0 2 3
203224 Eğitim Bilimlerine Giriş(Seçmeli) 2 0 2 3
203221 İslam Tarihi I 2 0 2 3
203225 Eğitim Psikolojisi(Seçmeli) 2 0 2 3
203223 Din Musikisi 2 0 2 3
203216 Arapça Metin Okuma 2 0 2 3
203208 Atatürk İlkeleri ve İnk. Tarihi II 2 0 2 2
203207 Türk Dili II 2 0 2 2
203217 Yabancı Dil II 2 0 2 2
  TOPLAM 20 4 22 30
 
 
                                                                                                            
  IV. YARIYIL        

KOD
DERSLER T U K AKTS
203413 Kur’an Okuma ve Tecvid IV 2 0 2 3
203420 Arap Dili ve Belağati II 2 0 2 3
203421 Tefsir II 2 0 2 3
203422 Hadis II 2 0 2 3
203423 Fıkıh Usulü II 0 2 1 4
203424 Kelam I 2 0 2 3
203425 Din Sosyolojisi II 2 0 2 2
203429 Eğitimde Ölçme ve
Değerlendirme (Seçmeli)
2 0 2 3
203428 Felsefeye Giriş 2 0 2 2
203427 İslam Sanatları Tarihi 2 0 2 2
203419 Türk İslam Edebiyatı 2 0 2 2
  TOPLAM 20 2 21 30
 
 
                                                                                                            
 
  VI. YARIYIL
KOD DERSLER T U K AKTS
203649 Öğretim Teknoloji ve Mataryel Tasarımı (Seçmeli) 2 2 3 3
203631 Tasavvuf II 2 0 2 3
203643 Fıkıh II 2 0 2 3
203644 İslam Bilim Tarihi Ve Felsefesi 2 0 2 3
203645 İtikadi İslam Mezhepleri I 2 0 2 3
203642 Kur’an Okuma ve Tecvid VI 2 0 2 3
203646 Tefsir IV 2 0 2 3
203647 Hadis IV 2 0 2 3
203648 Kelam III 2 0 2 3
20650 Eğitimde Program Geliştirme (Seçmeli) 2 0 2 3
  TOPLAM 20 2 21 30
 
                                                                                                               
 
  VIII. YARIYIL
KOD DERSLER T U K AKTS
203844 İslam Ahlak Esasları 2 0 2 4
203804 Din Felsefesi II 2 0 2 4
203840 Din Hizmetlerinde Rehberlik ve
İletişim
2 0 2 3
203846 Öğretmenlik Uygulaması
(Seçmeli)
2 6 5 4
203847 Sınıf Yönetimi (Seçmeli) 2 0 2 3
203812 Günümüz Kelam Problemleri 2 0 2 3
203838 Kur’an Okuma ve Tecvid VIII 2 0 2 3
203841 Fıkıh IV 2 0 2 3
203834 Siyer Metinleri 2 0 2 3
  TOPLAM 18 6 21 30

KALİTE YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ (ÖNERİ-İSTEK-ŞİKAYET BİLGİ TALEBİ)

BOLOGNA