Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 2016-2017 mezunlarını uğurluyor. Fakültemize Anadolu'nun her bir tarafından gelerek değer katan öğrencilerimiz, bugün her bir tarafa dağılacak ve kendileri gibi İslâm'ı anlayıp yaşayan, vatanına milletine bağlı nesillerin yetiştiricileri olacaklardır. Yapacakları meslek/iş ne olursa olsun bir İmam-Hatipli ve İlahiyatçı olduklarının sürekli bilincinde olacak, etraflarındakilerin faydası için çalışacaklardır. Mensupları oldukları İslâm Medeniyeti'ne dair edindikleri tasavvuru her geçen gün genişletme ve bunu toplumun diğer bireylerine anlatmadaki azim ateşleri hiç bir zaman sönmeyecektir. Talebeyken çektikleri sıkıntıları bu kutlu ilim ve irfan davasında kutsal kabul edeceklerinden şüphemiz yoktur. İşbu vesileyle bütün mezunlarımıza bundan sonraki hayatlarında üstün muvaffakiyetler dilerken atacakları her adımda Allah'ın rızasını ummalarını tavsiye ediyoruz. Fakültemizle olan bağlarını hiç bir zaman koparmayacaklarına dair ümitlerimiz ise hiç bir zaman bitmeyecektir.