Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Editör Kurulu, dergimizin ileri düzeye taşınması amacına matuf toplantılarına devam ediyor. Buna binaen yapılan 19 Şubat'ta yapılan toplantıda Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nin ev sahipliğinde yapılan İlahiyat Alan Dergileri Editörler Çalıştayına katılan Editörümüz Yrd. Doç. Dr. Ömer Sabuncu başkanlığında çalıştayda alınan kararlar değerlendirildi. Ayrıca dergimizin DOI numarası için yaptığı başvuru kabul edilmiştir. Toplantıda makaleler için DOI numarası alınması süreci değerlendirildi. Son olarak dergimizin Ulakbim TR Dizin başvuru süreci toplantıda değerlendirilmesiyle toplantıya son verildi.