Temel İslam Bilimleri Bölümüne bağlı Kelam Anabilim Dalının Yüksek Lisans Öğrencileri Seminer olarak hazırladıkları konularını hocalarının ve arkadaşlarının katılımıyla Fakültemiz Farabi Toplantı Salonunda sundular.
Sunum esnasında yurt dışında bulunan Eyüp Halid isimli öğrenci “Tekfir’in Dünü Bugünü” isimli sunumunu görüntülü telefon ile gerçekleştirdi.

Ana Bilim Dalı hocaları Veysel KASAR ve Cüneyt GÖKÇE katılımlarıyla gerçekleşen sunumlarda öğrencilerin konuları şu şekilde belirlendi:
1-Nazlı DOĞAN CANPOLAT: Hak ve İlahi Adalet Bağlamında İnsanın Yetiştiği Çevre
2-Muhammed SALAH: İtikat Bağlamında Mealci Yaklaşıma Bakış
3-Eyüp HALİD: Tekfir’in Dünü Bugünü
4-Nwenar HAMAD: Kur’an İlahi Kelamdır, Beşer KelamI Olamaz
5-Sümeyra TEPE: İtikadi Mezheplere Göre Kaza ve Kader
6-Zeliha KOYUNCU: Vahiy Dışı Bilgi Edinme Yollarından Gayb Problemi
7-M. Maruf Haznevi: Teröre Kaynak Gösterilen Ayetler
8-M. Afif Haznevi: Teröre Kaynak Gösterilen Hadisler.BOLOGNA

 

YENİ ÇIKANLAR