E-posta Dahili Web
DEKAN      
Prof. Dr. Murat AKGÜNDÜZ makgunduz@harran.edu.tr 3450 www
       
DEKAN YARDIMCILARI      
Doç. Dr. Hüseyin AKPINAR hakpinar@harran.edu.tr 1003 www
Yrd. Doç. Dr. Ömer SABUNCU omersabuncu@harran.edu.tr 3452 www
       
FAKÜLTE SEKRETERİ      
Hanif ÖNCÜ honcu@harran.edu.tr 3453 www

FAKÜLTE DERGİSİ