Fakülte Yönetim Kurulu Üyeleri
Prof. Dr. Murat AKGÜNDÜZ Başkan
Prof. Dr. Hikmet AKDEMİR Üye
Prof. Dr. Kasım ŞULUL Üye
Prof. Dr. Yusuf Ziya KESKİN Üye
Doç. Dr. Atilla YARGICI Üye
Doç. Dr. Hüseyin AKPINAR Üye
Yrd. Doç. Dr. Salih AYDEMİR Üye
Fakülte Sekreteri Ahmet DAL Raportör