S.NO ADI SOYADI ÜNVANI DAHİLİSİ   E-POSTA
1 Abdulhakim Önel, Öğr. Görevlisi 3508   ahonel@harran.edu.tr
2 Abdulkadir AYDIN, Öğr. Görevlisi 1005   akaydin63@harran.edu.tr
3 Abdullah KARTAL, Dr. Öğr. Üyesi 1001   abdullahkartal@harran.edu.tr
4 Abdullah YILDIZ, Doç. Dr. 3510   ayildiz@harran.edu.tr
5 Adem MİDİLLİ, Arş. Gör. 1348   ademmidilli@harran.edu.tr
6 Adnan Rashid MAMO, Dr. Öğr. Üyesi 1022   adnanmamo1974@harran.edu.tr
7 A. Mahmoud Zakaria TAWFİK, Dr. Öğr. Üyesi 1009   dr.ah.zah@harran.edu.tr
8 Ahmet ASLAN, Dr. Öğr. Üyesi 1007   ahaslan@harrran.edu.tr
9 Ahmet KÜTÜKOĞLU, Dr. Öğr. Görevlisi 3519   ahmetkutukoglu@harran.edu.tr
10 Ali MUSTAFA, Yrd. Doç. Dr. 3508   alimustafa@harran.edu.tr
11 Ali TENİK, Dr. Öğr. Üyesi 1030   alitenik@harran.edu.tr
12 Atilla YARGICI, Prof. Dr. 3512   yargici@harran.edu.tr
13 Casım ÇİFTÇİ, Öğr. Görevlisi     cciftci@harran.edu.tr
14 Celil ABUZAR, Doç. Dr. 3451   celilebuzer@harran.edu.tr
15 Cevher ŞULUL, Doç. Dr. 3521   cevhersulul@hotmail.com
16 Coşkun BORSBUGA, Arş. Gör.     coskunborsbuga@harran.edu.tr
17 Emine BAĞMANCI, Öğr. Görevlisi 3514   dedeogluemine@harran.edu.tr
18 Fatma ÇAKMAK, Dr. Öğr. Üyesi 1400   fatmacakmak@harran.edu.tr
19 Gül GÜLER, Dr. Öğr. Üyesi. 3516   gulguler@harran.edu.tr
20 Hatice Nur BÖLÜKBAŞI, Arş. Gör.     haticebolukbasi@harran.edu.tr
21 Havva İslam ÇELİK, Arş. Gör. 3514   islam_havva@harran.edu.tr
22 Hikmet AKDEMİR, Prof. Dr. 3500   hakdemir@harran.edu.tr
23 Huthaifa ALKHATİB, Dr. Öğr. Üyesi 3502   dr-hothifa@harran.edu.tr
24 Hüseyin AKPINAR, Doç. Dr. 1004   hakpinar@harran.edu.tr
25 Hüseyin KURT, Dr. Öğr. Üyesi 1002   hkurt@harran.edu.tr
26 İbrahim AKÇA, Arş. Gör. (ÖYP, 35. Madde) ------   ibrahimakca89@gmail.com
27 İdris TÜZÜN, Öğr. Görevlisi 1348   idris.tuzun@harran.edu.tr
28 Kadir ALPEREN, Öğr. Görevlisi 1049   kalperen@harran.edu.tr
29 Kadri ÖNEMLİ, Dr. Öğr. Üyesi 1278   konemli@harran.edu.tr
30 Kasım ŞULUL, Prof. Dr.          3513   kasimsulul@harran.edu.tr
31 M. Askeri KÜÇÜKKAYA, Dr. Öğr. Üyesi 1048   askeri@harran.edu.tr
32 M. Cüneyt GÖKÇE, Dr. Öğr. Üyesi 3505   cgokce@harran.edu.tr
33 M. Nurullah AYDIN, Arş. Gör. 1023   nurullahensar@harran.edu.tr
34 M. Vehbi ŞAHİNALP, Dr. Öğr. Üyesi 1038   mvsahinalp53@harran.edu.tr
35 Mehmet Haşim AKSU, Arş. Gör. 1004   siraziaksu@harran.edu.tr
36 Mahmut ÖZTÜRK, Doç. Dr. 3509   mahmutozturk@harran.edu.tr
37 Mahmut SABUNCU, Arş. Gör.     m.sabuncu@harran.edu.tr
38 Mehmet Nuri GÜLER, Dr. Öğr. Üyesi 3511   mnguler@harran.edu.tr
39 Muhammed Raşid AL-OMAR, Dr. Öğr. ÜyesiYrd. Doç. Dr.     d.omar75@harran.edu.tr
40 Murat AKGÜNDÜZ, Prof. Dr. 3515   makgunduz@harran.edu.tr
41 Musa Kazım YILMAZ, Prof. Dr. 3495   musakazimyilmaz@harran.edu.tr
42 Mustafa EKİNCİ, Prof. Dr. 3503   mekinci@harran.edu.tr
43 Müslime TUTAR ÖREKLİ, Arş. Gör.(ÖYP, 35.Madde) ------   mtutar@harran.edu.tr
44 Nilüfer ÖZTÜRK KOCABIYIK, Arş. Gör.(ÖYP,35.Madde) ------   nozturk@harran.edu.tr
45 Numan KARAGÖZ, Öğr. Görevlisi 3596   numan_karagoz@harran.edu.tr
46 Nuriman KARAYİĞİT, Arş. Gör.(ÖYP, 35.Madde) ------   nurimankarayigit@harran.edu.tr
47 Orhan AYAZ, Arş. Gör.     orhanayaz@harran.edu.tr
48 Ömer Faruk ALTIPARMAK, Dr. Öğr. Üyesi      
49 Ömer ÖZDEMİR, Arş. Gör. (ÖYP, 35. Madde) ------   omerozdemir@harran.edu.tr
50 Ömer SABUNCU, Dr. Öğr. Üyesi 3520   omersabuncu@harran.edu.tr
51 Ramadan SHAİKH OMAR, Dr. Öğr. Üyesi 1023   ramadan.omer@harran.edu.tr
52 Recep ÇİĞDEM, Prof. Dr. 3501   recep@harran.edu.tr
53 Rukiye KARDAŞ, Arş. Gör. (ÖYP, 35. Madde) ------   rukiyekardas@harran.edu.tr
54 Salih AYDEMİR, Dr. Öğr. Üyesi 3517   saydemir@harran.edu.tr
55 Sami ŞEKEROĞLU, Dr. Öğr. Üyesi 1036   samisekeroglu@harran.edu.tr
56 Selim YILMAZ, Arş. Gör.     s.yilmaz@harran.edu.tr
57 Veysel KASAR, Dr. Öğr. Üyesi 1011   vkasar@harran.edu.tr
58 Yasin KAHYAOĞLU, Dr. Öğr. Üyesi 3504   ykahyaoglu@harran.edu.tr
59 Yusuf Ziya KESKİN, Prof. Dr. 3498   yzkeskin@harran.edu.tr