Prof. Dr. Murat AKGÜNDÜZ
1999'da Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde "XIX. Asır Başlarına Kadar Osmanlı Devleti’nde Şeyhülislamlık” başlıklı teziyle doktorasını tamamladı. 1993 yılında Araştırma Görevlisi olarak atandığı Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde Dekanlık görevini yürütmektedir. "Osmanlı Dersiamları", "Osmanlı Medreseleri-XIX.Asır-", "XIX. Asır Başlarına Kadar Osmanlı Devleti'nde Şeyhülislamlık" isimli kitap çalışmaları bulunan Prof. Dr. Murat Akgündüz'ün ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış birçok makalesi ve ulusal ve uluslararası sempozyumlarda sunduğu bildirileri bulunmaktadır.​​​

BOLOGNA

 

YENİ ÇIKANLAR