S.NO ADI SOYADI ÜNVANI DAHİLİSİ   E-POSTA
1 Abdulhakim Önel, Öğr. Görevlisi 3508   ahonel@harran.edu.tr
2 Abdulkadir AYDIN, Öğr. Görevlisi 1005   akaydin63@harran.edu.tr
3 Abdullah KARTAL, Dr. Öğr. Üyesi 1001   abdullahkartal@harran.edu.tr
4 Abdullah YILDIZ, Doç. Dr. 3510   ayildiz@harran.edu.tr
5 Adem ARSLAN, Dr. Öğr. Üyesi 1002   ademarslan1@gmail.com
6 Adem MİDİLLİ, Arş. Gör. 1730   ademmidilli@harran.edu.tr
7 Adnan Rashid MAMO, Dr. Öğr. Üyesi 1022   adnanmamo1974@harran.edu.tr
8 A. Mahmoud Zakaria TAWFİK, Dr. Öğr. Üyesi 1009   dr.ah.zah@harran.edu.tr
9 Ahmet ASLAN, Dr. Öğr. Üyesi 1007   ahaslan@harrran.edu.tr
10 Ahmet KÜTÜKOĞLU, Dr. Öğr. Görevlisi 3519   ahmetkutukoglu@harran.edu.tr
11 Ali MUSTAFA, Dr. Öğr. Üyesi 3508   alimustafa@harran.edu.tr
12 Ali TENİK, Dr. Öğr. Üyesi 1030   alitenik@harran.edu.tr
13 Atilla YARGICI, Prof. Dr. 3512   yargici@harran.edu.tr
14 Casım ÇİFTÇİ, Öğr. Görevlisi 3506   cciftci@harran.edu.tr
15 Celil ABUZAR, Doç. Dr. 3451   celilebuzer@harran.edu.tr
16 Cevher ŞULUL, Doç. Dr. 3521   cevhersulul@hotmail.com
17 Coşkun BORSBUGA, Arş. Gör. 1348   coskunborsbuga@harran.edu.tr
18 Emine BAĞMANCI, Öğr. Görevlisi 3514   dedeogluemine@harran.edu.tr
19 Fatma ÇAKMAK, Dr. Öğr. Üyesi 1400   fatmacakmak@harran.edu.tr
20 Gül GÜLER, Dr. Öğr. Üyesi 3516   gulguler@harran.edu.tr
20 Hatice Nur BÖLÜKBAŞI, Arş. Gör. 3512   haticebolukbasi@harran.edu.tr
21 Havva İslam ÇELİK, Arş. Gör. 3514   islam_havva@harran.edu.tr
22 Huthaifa ALKHATİB, Dr. Öğr. Üyesi 3502   dr-hothifa@harran.edu.tr
23 Hüseyin AKPINAR, Doç. Dr. 1004   hakpinar@harran.edu.tr
24 İbrahim AKÇA, Arş. Gör. (ÖYP) ------   ibrahimakca89@gmail.com
25 İdris TÜZÜN, Öğr. Görevlisi 1730   idris.tuzun@harran.edu.tr
26 Kadir ALPEREN, Öğr. Görevlisi 1049   kalperen@harran.edu.tr
27 Kadri ÖNEMLİ, Dr. Öğr. Üyesi 1278   konemli@harran.edu.tr
28 Kasım ŞULUL, Prof. Dr.          3513   kasimsulul@harran.edu.tr
29 M. Askeri KÜÇÜKKAYA, Dr. Öğr. Üyesi 1048   askeri@harran.edu.tr
30 M. Cüneyt GÖKÇE, Dr. Öğr. Üyesi 3505   cgokce@harran.edu.tr
31 M. Nurullah AYDIN, Arş. Gör. 1043   nurullahensar@harran.edu.tr
32 M. Vehbi ŞAHİNALP, Dr. Öğr. Üyesi 1038   mvsahinalp53@harran.edu.tr
33 Mehmet Haşim AKSU, Arş. Gör. 1004   siraziaksu@harran.edu.tr
34 Mahmut ÖZTÜRK, Doç. Dr. 3509   mahmutozturk@harran.edu.tr
35 Mahmut SABUNCU, Arş. Gör. 1734   m.sabuncu@harran.edu.tr
36 Mehmet Nuri GÜLER, Dr. Öğr. Üyesi 3511   mnguler@harran.edu.tr
37 Muhammed Raşid AL-OMAR, Dr. Öğr. Üyesi 1023   d.omar75@harran.edu.tr
38 Murat AKGÜNDÜZ, Prof. Dr. 3515   makgunduz@harran.edu.tr
39 Musa Kazım YILMAZ, Prof. Dr. 3495   musakazimyilmaz@harran.edu.tr
40 Mustafa EKİNCİ, Prof. Dr. 3503   mekinci@harran.edu.tr
41 Müslime TUTAR ÖREKLİ, Arş. Gör.(ÖYP) ------   mtutar@harran.edu.tr
42 Nilüfer ÖZTÜRK KOCABIYIK, Arş. Gör.(ÖYP) ------   nozturk@harran.edu.tr
43 Numan KARAGÖZ, Öğr. Görevlisi 3596   numan_karagoz@harran.edu.tr
44 Nuriman KARAYİĞİT, Arş. Gör.(ÖYP) ------   nurimankarayigit@harran.edu.tr
45 Orhan AYAZ, Arş. Gör. 1735   orhanayaz@harran.edu.tr
46 Ömer ÖZDEMİR, Arş. Gör. ------   omerozdemir@harran.edu.tr
47 Ömer SABUNCU, Dr. Öğr. Üyesi 3520   omersabuncu@harran.edu.tr
48 Ramadan SHAİKH OMAR, Dr. Öğr. Üyesi 1023   ramadan.omer@harran.edu.tr
49 Recep ÇİĞDEM, Prof. Dr. 3501   recep@harran.edu.tr
50 Rukiye KARDAŞ, Arş. Gör. (ÖYP) ------   rukiyekardas@harran.edu.tr
51 Sami ŞEKEROĞLU, Dr. Öğr. Üyesi 1036   samisekeroglu@harran.edu.tr
52 Selim YILMAZ, Arş. Gör. 1739   s.yilmaz@harran.edu.tr
53 Veysel KASAR, Dr. Öğr. Üyesi 1011   vkasar@harran.edu.tr
54 Yasin KAHYAOĞLU, Dr. Öğr. Üyesi 3504   ykahyaoglu@harran.edu.tr
55 Yusuf Ziya KESKİN, Prof. Dr. 3498   yzkeskin@harran.edu.tr