Fakülte Kurulu Üyeleri
Prof. Dr. Murat AKGÜNDÜZ Başkan
Prof. Dr. Yusuf Ziya KESKİN Üye
Prof. Dr. Kasım ŞULUL Üye
Prof. Dr. Musa Kazım YILMAZ Üye
Prof. Dr. Atilla YARGICI Üye
Prof. Dr. Mustafa EKİNCİ Üye
Prof. Dr. Atilla YARGICI Üye
Doç. Dr. Celil ABUZAR Üye
Doç. Dr. Hüseyin AKPINAR Üye
Doç. Dr. Mahmut ÖZTÜRK Üye
Dr. Öğr. Üyesi M. Cüneyt GÖKÇE Üye
Fakülte Sekreteri Ahmet DAL Raportör