ARAP DİLİ VE BELAGATİ
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet ASLAN
Dr. Öğr. Üyesi Yasin KAHYAOĞLU
Öğr. Gör. Abdulhakim ÖNEL
Öğr. Gör. Casim ÇİFTÇİ
Öğr. Gör. Emine BAĞMANCI
Öğr. Gör. Numan KARAGÖZ
Arş. Gör. Adem MİDİLLİ

HADİS
Prof. Dr. Yusuf Ziya KESKİN
Doç. Dr. Abdullah YILDIZ
Arş. Gör. Selim YILMAZ
Arş. Gör. Mahmut SABUNCU

İSLAM HUKUKU
Prof. Dr. Recep ÇİĞDEM
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Nuri GÜLER
Arş. Gör. Hatice Nur BÖLÜKBAŞI

KELAM
Dr. Öğr. Üyesi M. Cüneyt GÖKÇE
Dr. Öğr. Üyesi Veysel KASAR

KUR'AN-I KERİM OKUMA VE KIRAAT İLMİ
Öğr. Gör. Ahmet KÜTÜKOĞLU
Arş.Gör. M.Haşim AKSU

MEZHEPLER TARİHİ
Prof. Dr. Mustafa EKİNCİ [Bölüm Başkanı]
Dr. Öğr. Üyesi Kadri ÖNEMLİ

TASAVVUF TARİHİ
Dr. Öğr. Üyesi Ali TENİK
Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin KURT
Dr. Öğr. Üyesi Ömer Faruk ALTIPARMAK
Arş.Gör. M. Nurullah AYDIN

TEFSİR
Prof. Dr. Hikmet AKDEMİR
Prof. Dr. Musa Kazım YILMAZ
Doç. Dr. Atilla YARGICI
Doç. Dr. Mahmut ÖZTÜRK
Dr. Öğr. Üyesi M. Vehbi ŞAHİNALP
Öğr. Gör. Kadir ALPEREN
Öğr. Gör. İdris TÜZÜN