ARAP DİLİ VE BELAGATİ
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet ASLAN
Dr. Öğr. Üyesi Yasin KAHYAOĞLU
Öğr. Gör. Abdulhakim ÖNEL
Öğr. Gör. Casim ÇİFTÇİ
Öğr. Gör. Emine BAĞMANCI
Öğr. Gör. Numan KARAGÖZ
Arş. Gör. Adem MİDİLLİ

HADİS
Prof. Dr. Yusuf Ziya KESKİN
Doç. Dr. Abdullah YILDIZ
Arş. Gör. Selim YILMAZ
Arş. Gör. Mahmut SABUNCU

İSLAM HUKUKU
Prof. Dr. Recep ÇİĞDEM
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Nuri GÜLER
Dr. Öğr. Üyesi Adem ARSLAN

KELAM
Dr. Öğr. Üyesi M. Cüneyt GÖKÇE (Bölüm Başkan V.)
Dr. Öğr. Üyesi Veysel KASAR

KUR'AN-I KERİM OKUMA VE KIRAAT İLMİ
Öğr. Gör. Dr. Ahmet KÜTÜKOĞLU
Öğr. Gör. Kadir ALPEREN
Arş.Gör. Mehmet Haşim AKSU

MEZHEPLER TARİHİ
Prof. Dr. Mustafa EKİNCİ
Dr. Öğr. Üyesi Kadri ÖNEMLİ
Arş. Gör. Coşkun BORSBUĞA

TASAVVUF TARİHİ
Prof. Dr. Abdulvahap YILDIZ
Doç. Dr. Ali TENİK
Arş.Gör. M. Nurullah AYDIN

TEFSİR
Prof. Dr. Musa Kazım YILMAZ (Bölüm Başkanı)
Prof. Dr. Atilla YARGICI
Doç. Dr. Mahmut ÖZTÜRK
Dr. Öğr. Üyesi M. Vehbi ŞAHİNALP
Öğr. Gör. İdris TÜZÜN