ARAP DİLİ VE BELAGATİ ANABİLİM DALI
 Dr. Öğr. Üyesi Yasin KAHYAOĞLU (Anabilim Dalı Başkanı)
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet ASLAN
Öğr. Gör. Abdulhakim ÖNEL
Öğr. Gör. Casim ÇİFTÇİ
Öğr. Gör. Emine BAĞMANCI
Öğr. Gör. Numan KARAGÖZ
Arş. Gör. Adem MİDİLLİ

HADİS ANABİLİM DALI
Doç. Dr. Abdullah YILDIZ (Anabilim Dalı Başkanı)
Arş. Gör. Selim YILMAZ
Arş. Gör. Mahmut SABUNCU

İSLAM HUKUKU ANABİLİM DALI
Prof. Dr. Recep ÇİĞDEM (Anabilim Dalı Başkanı)
Doç. Dr. Mehmet Nuri GÜLER
Dr. Öğr. Üyesi Adem ARSLAN

KELAM ANABİLİM DALI
Dr. Öğr. Üyesi M. Cüneyt GÖKÇE (Anabilim Dalı Başkanı)
Dr. Öğr. Üyesi Veysel KASAR

KUR'AN-I KERİM OKUMA VE KIRAAT İLMİ ANABİLİM DALI
Öğr. Gör. Dr. Ahmet KÜTÜKOĞLU (Anabilim Dalı Başkanı)
Öğr. Gör. Kadir ALPEREN
Arş.Gör. Mehmet Haşim AKSU

İSLAM MEZHEPLERİ TARİHİ ANABİLİM DALI
Prof. Dr. Mustafa EKİNCİ (Anabilim Dalı Başkanı)
Dr. Öğr. Üyesi Kadri ÖNEMLİ
Arş. Gör. Coşkun BORSBUĞA
 
TASAVVUF TARİHİ ANABİLİM DALI
Prof. Dr. Abdulvahap YILDIZ (Anabilim Dalı Başkanı)
Doç. Dr. Ali TENİK
Arş.Gör. M. Nurullah AYDIN

TEFSİR ANABİLİM DALI
 Prof. Dr. Atilla YARGICI (Anabilim Dalı Başkanı)
Prof. Dr. Musa Kazım YILMAZ
Doç. Dr. Mahmut ÖZTÜRK
Dr. Öğr. Üyesi M. Vehbi ŞAHİNALP
Öğr. Gör. İdris TÜZÜN