ARAP DİLİ VE BELAGATİ
Yrd. Doç. Dr. Ahmet ASLAN
Yrd. Doç. Dr. Yasin KAHYAOĞLU
Okutman Abdulhakim ÖNEL
Okutman Casim ÇİFTÇİ
Okutman Emine BAĞMANCI
Okutman Numan KARAGÖZ
Arş. Gör. Adem MİDİLLİ

HADİS
Prof. Dr. Yusuf Ziya KESKİN
Doç. Dr. Abdullah YILDIZ
Arş. Gör. Selim YILMAZ
Arş. Gör. Mahmut SABUNCU

İSLAM HUKUKU
Prof. Dr. Recep ÇİĞDEM
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Nuri GÜLER

KELAM
Yrd. Doç. Dr. M. Cüneyt GÖKÇE
Yrd. Doç. Dr. Veysel KASAR

KUR'AN-I KERİM OKUMA VE KIRAAT İLMİ
Öğr. Gör. Ahmet KÜTÜKOĞLU
Arş.Gör. M.Haşim AKSU

MEZHEPLER TARİHİ
Prof. Dr. Mustafa EKİNCİ [Bölüm Başkanı]
Yrd. Doç. Dr. Kadri ÖNEMLİ

TASAVVUF TARİHİ
Yrd. Doç. Dr. Ali TENİK
Yrd. Doç. Dr. Hüseyin KURT
Yrd. Doç. Dr. Ömer Faruk ALTIPARMAK
Arş.Gör. M. Nurullah AYDIN

TEFSİR
Prof. Dr. Hikmet AKDEMİR
Prof. Dr. Musa Kazım YILMAZ
Doç. Dr. Atilla YARGICI
Yrd. Doç. Dr. M. Vehbi ŞAHİNALP
Yrd. Doç. Mahmut ÖZTÜRK
Okutman Kadir ALPEREN
Uzman İdris TÜZÜN