İSLAM TARİHİ ANABİLİM DALI
Prof. Dr. Murat AKGÜNDÜZ(Anabilim Dalı Başkanı)
Prof. Dr. Kasım ŞULUL 
Dr. Öğr. Üyesi Ömer SABUNCU [Bölüm Başkan Yardımcısı]
Dr. Öğr. Üyesi Abdurrahim ARSLAN
Arş.Gör. Havva İslam ÇELİK

TÜRK DİN MUSİKİSİ ANABİLİM DALI
Doç. Dr. Hüseyin AKPINAR (Anabilim Dalı Başkanı)

TÜRK-İSLAM EDEBİYATI ANABİLİM DALI
Dr. Öğr. Üyesi M. Askeri KÜÇÜKKAYA (Anabilim Dalı Başkanı)
Arş. Gör. İbrahim AKÇA (ÖYP)

TÜRK-İSLAM SANATLARI ANABİLİM DALI
Doç. Dr. Gül GÜLER (Anabilim Dalı Başkanı)