İSLAM TARİHİ
Prof. Dr. Kasım ŞULUL [Bölüm Başkanı]
Prof. Dr. Murat AKGÜNDÜZ
Dr. Öğr. Üyesi Ömer SABUNCU [Bölüm Başkan Yardımcısı]
Dr. Öğr. Üyesi Abdurrahim ARSLAN
Arş.Gör. Havva İslam ÇELİK

TÜRK DİN MUSİKİSİ
Doç. Dr. Hüseyin AKPINAR

TÜRK-İSLAM EDEBİYATI
Dr. Öğr. Üyesi M. Askeri KÜÇÜKKAYA
Arş. Gör. İbrahim AKÇA (ÖYP)

TÜRK-İSLAM SANATLARI
Doç. Dr. Gül GÜLER

BOLOGNA

 

YENİ ÇIKANLAR