İSLAM TARİHİ
Prof. Dr. Kasım ŞULUL [Bölüm Başkanı]
Prof. Dr. Murat AKGÜNDÜZ
Yrd. Doç. Dr. Ömer SABUNCU [Bölüm Başkan Yardımcısı]

TÜRK DİN MUSİKİSİ
Doç. Dr. Hüseyin AKPINAR

TÜRK-İSLAM EDEBİYATI
Yrd. Doç. Dr. M. Askeri KÜÇÜKKAYA
Arş. Gör. İbrahim AKÇA (ÖYP, 35. Madde)

TÜRK-İSLAM SANATLARI
Yrd. Doç. Dr. Gül GÜLER

FAKÜLTE DERGİSİ