Fakülte Yönetim Kurulu Üyeleri
Prof. Dr. Murat AKGÜNDÜZ Başkan
Prof. Dr. Abdulvahap YILDIZ Üye
Prof. Dr. Atilla YARGICI Üye
Prof. Dr. Kasım ŞULUL Üye
Doç.Dr. Hüseyin AKPINAR Üye
Doç. Dr. Abdullah YILDIZ Üye
Dr. Öğr. Üyesi M.Cüneyt GÖKÇE Üye
Fakülte Sekreteri Ahmet DAL Raportör

BOLOGNA

 

YENİ ÇIKANLAR