Fakülte Yönetim Kurulu Üyeleri
Prof. Dr. Murat AKGÜNDÜZ Başkan
Prof. Dr. Atilla YARGICI Üye
Prof. Dr. Kasım ŞULUL Üye
Prof. Dr. Yusuf Ziya KESKİN Üye
Doç.Dr. Hüseyin AKPINAR Üye
Doç. Dr. Abdullah YILDIZ Üye
Dr. Öğr. Üyesi M.Cüneyt GÖKÇE Üye
Fakülte Sekreteri Ahmet DAL Raportör