DİN EĞİTİMİ
Arş. Gör. Ömer ÖZDEMİR
Arş. Gör. Müslüme TUTAR (ÖYP)

DİN FELSEFESİ
Dr. Öğr. Üyesi Abdullah KARTAL

DİN PSİKOLOJİSİ
Arş. Gör. Nuriman KARAYİĞİT (ÖYP)

DİN SOSYOLOJİSİ
Prof. Dr. Celil ABUZER [Bölüm Başkanı]
Dr. Öğr. Üyesi  Fatma ÇAKMAK
Arş. Gör. Orhan AYAZ
Arş. Gör. Rukiye KARDAŞ (ÖYP)

DİNLER TARİHİ
Dr. Öğr. Üyesi  Fatma ÇAKMAK

FELSEFE TARİHİ
Öğr. Gör. Abdülkadir AYDIN
 
İSLAM FELSEFESİ
Doç. Dr. Cevher ŞULUL 
Dr. Öğr. Üyesi Sami ŞEKEROĞLU
Arş. Gör. Nilüfer ÖZTÜRK KOCABIYIK (ÖYP)

BOLOGNA

 

YENİ ÇIKANLAR