DİN EĞİTİMİ
Yrd. Doç. Dr. Sami ŞEKEROĞLU (ABD Başkanı)
Arş. Gör. Ömer ÖZDEMİR (ÖYP, 35. Madde)
Arş. Gör. Müslüme TUTAR (ÖYP, 35. Madde)

DİN FELSEFESİ
Yrd. Doç. Dr. Abdullah KARTAL

DİN PSİKOLOJİSİ
Yrd. Doç. Dr. Salih AYDEMİR (ABD Başkanı)
Arş. Gör. Nuriman KARAYİĞİT (ÖYP, 35. Madde)

DİN SOSYOLOJİSİ
Doç. Dr. Celil ABUZER [Bölüm Başkanı]
Yrd. Doç. Dr. Fatma ÇAKMAK
Yrd. Doç. Dr. Salih AYDEMİR
Arş. Gör. Rukiye KARDAŞ (ÖYP, 35. Madde)

DİNLER TARİHİ
Yrd. Doç. Dr. Salih AYDEMİR

FELSEFE TARİHİ
Öğr. Gör. Abdülkadir AYDIN
 
İSLAM FELSEFESİ
Doç. Dr. Cevher ŞULUL (ABD Başkanı)
Yrd. Doç. Dr. Sami ŞEKEROĞLU
Arş. Gör. Nilüfer ÖZTÜRK KOCABIYIK (ÖYP, 35. Madde)