Prof. Dr. Celil ABUZAR
Din-Toplum Yazıları
Sonçağ Yayınları
2019
ISBN: 978-975-2045-59-2
Prof. Dr. Celil ABUZAR
Üniversite Gemçliğinin Değişen Din Anlayışı
İpek Yayınları
2010
ISBN: 978-9758788-82-8