Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesinin özverili akademisyenleri Arapça öğretimine dair eşsiz bir eser ortaya koydu. "Arapça Dil Bilgisini En Kolay Öğreten Kitap" adını taşıyan eserin Türkiye’de Arapça öğretimine dair büyük bir boşluğu dolduracağı ümit edilmektedir.
Ensar Neşriyat’tan çıkan eserin editörlüğünü Dekan Yardımcımız Dr. Öğr. Üyesi Ömer SABUNCU ve Öğr. Görevlisi Abdulhakim ÖNEL üstlenirken, eserin yazarları ise Arap Dili ve Belagatı Anabilim dalından Dr. Öğr. Üyesi Yasin KAHYAOĞLU, Dr. Öğr. Üyesi Ahmed Zakaria TAWFİK, Öğr. Görevlisi Abdulhakim ÖNEL ve Arş. Görevlisi Âdem MİDİLLİ'den oluştu.
Eserin editörleri kitaba dair açıklamalarında şu ifadelere yer verdiler: "Türkiye’de Arapça dil bilgisi konusunda elbette önemli eserler telif edilmiştir. Ancak bu eserlerin geneli akademik düzeye daha yakın ve Arapçayı yeni öğrenen öğrencilere hitap etmemektedir. Zira bu eserlerde kurallar uzun cümlelerle anlatılmakta, birçok istisnaî kurala yer verilmekte, az örnek zikredilmekte ve zikredilen örneklerin açıklaması yapılmamaktadır. Bu ve benzeri sebeplerden ötürü ilgili eserlerin anlaşılırlığının zorlaştığını ve özellikle Arapça öğrenmeye yeni başlayan öğrencilerin bu eserlerden yeterince istifade edemediğini düşünmekteyiz. Biz bu eserle, Arap nahvine yeni bir kural koyduğumuzu veya yeni bir teori geliştirdiğimizi iddia etmiyoruz. Ancak bu eserde, kuralları çok basit ve anlaşılabilir şekilde ortaya koyup örnek zikretmekle yetinmeyip verilen örneği de tablolar içinde açıkladık. “Öğretmen Kitap Modeli” adını verdiğimiz bu model, öğrenciye konuyu bir öğretmenden dinliyormuş gibi anlatmaktadır. Bu yöntem, öğrenciye bir öğretmene ihtiyaç duymaksızın kitaptan öğrenme imkânını sunmakta ve okuduğu cümlelerin tümünün irabını öğretmektedir. Eser yayınlanmadan önce farklı seviyelerdeki öğrencilere dağıtılarak anlaşılırlığı ölçülmüş ve gelen olumlu dönüşler eseri yayınlamada bizlere cesaret vermiştir. Eserin İlahiyat, Arap Dili ve Edebiyatı, Arapça Öğretmenliği ve Arapça Tercümanlık fakültelerinde okuyan öğrencilere yönelik hazırlanmış olup her seviyede Arapçayı yeni öğrenenlere yararlı olacağı kanaatindeyiz."
 

BOLOGNA

 

YENİ ÇIKANLAR