SEMERKAND
Dr. M. Cüneyt Gökçe hocamızın “Semerkand ve Muhammed b. Eşref es-Semerkandî” isimli yeni eseri raflarda ki yerini aldı.
İslâm ilimleri arasında insanlığın iki cihan saadetini sağlayan ilimlerin başında Kelam ilminin geldiği alimlerce benimsenen bir husustur.
İslâm ilim tarihinin çeşitli dönemlerinde bu hizmeti üstlenen bilginler çıkmış, gecelerini gündüzlerine katarak insanlığın yararına çeşitli eserler sunmuşlar ve bu alanda üzerlerine düşen görevi yapmışlardır.
İslâm kelamı sahasında eser veren alimlerden birisi de hicrî yedinci asırda yaşayan Şemseddin Muhammed b. Eşref es-Semerkandî’dir. İşte bu çalışmada es-Semerkandî’nin tanıtılıyor, onun fikirleri ilim dünyasının dikkatine sunulmaya ve görüşleri tahlil edilmeye çalışılmıştır. Çalışmada müellifin bütün eserleri ve kendisi hakkında yazılmış diğer eserler kaynak olarak kullanılmıştır.
Kitabın yazarı Sn. Dr. M. Cüneyt Gökçe hocamıza çalışmalarından dolayı teşekkür eder, yeni çalışmalarında kendisine muvaffakiyetler dileriz.

BOLOGNA

 

YENİ ÇIKANLAR