İslâm Tarihi ve Sanatları Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Ömer Sabuncu’nun Yahudi Asıllı Sahâbîler isimli son kitabı yayımlandı. Kitap için kısaca şunları söylememiz mümkündür.

         Asr-ı Saadet’te inanç bakımından Hicaz bölgesinde ağırlıklı olarak iki grup bulunmaktaydı. Arap asıllı müşrikler ve İsrail asıllı Yahudiler… Nübüvvetin bir Arap beldesinde Arapların soyundan gelen bir zata verilmesinin doğal bir sonucu olarak Arap Sahâbîler çoğunluktaydı. Ancak yapılan araştırmalar sonucu Arapların dışında beş farklı millete mensup sahâbî olduğu görülmüştür. Bunlar Habeş, İsrâil, Rûm, Fars ve Kıptî milletlere mensupturlar. Hz. Peygamber’in ashâbının sayısı net olarak bilinemediği gibi, Arap olmayan milletlere mensup kaç sahâbînin bulunduğu da kesin olarak tespit edilememiştir. Bununla birlikte yapılan taramalar sonucu kaynaklarda Yahudi asıllı sahâbî olarak kaydedilmiş 63 kişi belirlenmiştir.
       Müstakil olarak daha önce çalışılmamış olan Yahudi asıllı sahâbîler bu çalışmada incelenmiş ve hayatları, Müslüman olmalarına vesile olan olaylar ve hangi kabileden oldukları araştırılmıştır. Varsa kendileri hakkında ya da kendileriyle alakalı nâzil olan âyetler tespit edilmiş, kendileri hakkındaki hadisler ve kaç hadis rivayet ettikleri bilgisi ortaya konulmaya çalışılmıştır.

KALİTE YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ (ÖNERİ-İSTEK-ŞİKAYET BİLGİ TALEBİ)

BOLOGNA