Prof. Dr. Kasım ŞULUL
Hayat-ı El-Harrânî 
İnsan Yayınları
ISBN: 9789755748597Prof. Dr. Kasım ŞULUL
Hicri Takvim ve Siyer Kronolojisi Etütleri
Siyer Yayınlar
ISBN: 9786054620128
Prof. Dr. Kasım ŞULUL
İbn Haldûn'a Göre İslam Medeniyeti

İnsan Yayınları
ISBN: 9789755746708


Prof. Dr. Kasım ŞULUL
Hz. Peygamber Devri Kronolojisi

İnsan yayınları
 ISBN: 9789755745763Prof. Dr. Kasım ŞULUL
Siyer Usûlü

Siyer yayınları
ISBN: 9786257274241


Prof. Dr. Kasım ŞULUL
Kâfiyeci'de Tarih Usulü

İnsan Yayınları
ISBN: 9789755743325 Prof. Dr. Kasım ŞULUL
İslâm Düşüncesinde Tarih Tasavvuru ve Usulü
İnsan Yayınları
 ISBN: 9789755745015
Prof. Dr. Kasım ŞULUL
El-Vâkadî
 Siyer Yayınları
ISBN: 9786057689481
Prof. Dr. Kasım ŞULUL
Harran Firdevs Ulucâmi
Yeditepe Akademi
ISBN: 
9786257705288Prof. Dr. Kasım ŞULUL
Urfa Ulucami
Kapı Yayınları

ISBN: 9786257706025Prof. Dr. Murat AKGÜNDÜZ
Osmanlı Döneminde Cami Hatipliği
Osmanlı Araştırmaları Vakfı Yay.
2019Prof. Dr. Murat AKGÜNDÜZ
Osmanlı Döneminde Vaizlik
Osmanlı Araştırmaları Vakfı Yay.
2016
Prof. Dr. Murat AKGÜNDÜZ
Osmanlı Dersiamları
Osmanlı Araştırmaları Vakfı Yay.
2010
Doç. Dr. Gül GÜLER ed.
Ba'rûr Han
SAGE
2018
ISBN: 978-605-184-116-8Doç. Dr. Gül GÜLER ed.
Mevlidi Halil Cami Naziresi
SURKAV
2017
ISBN: 978-975-7394-48-8Doç. Dr.  Ömer SABUNCU
Hz. Ebu Bekir

Siyer Yayınları
2020
ISBN: ​978-975-473-979-4Doç. Dr.  Ömer SABUNCU ed. – vd.
Farklı Yönleriyle İslâm’da Aile
Ensar Neşriyat
2020
ISBN:978-625-7320-02-3


Doç. Dr.  Ömer SABUNCU vd.

Milletin Sesi Mehmed Âkif
Nida Yayıncılık
2020
ISBN:978-625-44383-0-1Doç. Dr.  Ömer SABUNCU vd.

Zirveden Dramatik Sona Müslüman Sultanlar
Mana Yayınları
2020
ISBN:978-605-2339-40-4


Doç. Dr.  Ömer SABUNCU ed.
Arapça Dil Bilgisini En Kolay Öğreten Kitap (Sarf)
Ensar Neşriyat
2020 (2. Baskı 2021)
ISBN: 978-605-7619-62-4Doç. Dr. Ömer SABUNCU
Yahudi Asıllı Sahâbîler
Siyer Yayınları

2019
ISBN: ​978-605-7689-26-9Doç. Dr. Ömer SABUNCU
Hz. Ebu Bekir
Beyan Yayınları

2020
ISBN: ​978-975-473-979-4Doç. Dr. Ömer SABUNCU
Hz. Hatice Bint Huveylid / Peygamber Evinin Hanımları 1
Siyer Yayınları

2019
ISBN: ​978-605-7558-86-2Doç. Dr. Ömer SABUNCU
Hz. Âişe Bint Ebî Bekir / Peygamber Evinin Hanımları 2

Siyer Yayınları
2019
ISBN: ​978-605-7558-89-3Doç. Dr. Ömer SABUNCU ed.
Hz. Hafsa / Peygamber Evinin Hanımları 3
Siyer Yayınları

2019
ISBN: ​ 978-605-7558-87-9Doç. Dr. Ömer SABUNCU ed.
Hz. Sevde Bint Zemʻa - Hz. Zeyneb Bint Huzeyme – Hz. Meymûne

 Peygamber Evinin Hanımları 4
Siyer Yayınları

2019
ISBN: ​ 978-605-7558-84-8Doç. Dr. Ömer SABUNCU ed.
Hz. Ümmü Seleme / Peygamber Evinin Hanımları 5
Siyer Yayınları

2019
ISBN: ​ 978-605-7558-82-4Doç. Dr. Ömer SABUNCU ed.
Hz. Ümmü Habibe / Peygamber Evinin Hanımları 6
Siyer Yayınları

2019
ISBN: ​ 978-605-7558-83-1Doç. Dr. Ömer SABUNCU ed.
Hz. Zeyneb Bint Cahş / Peygamber Evinin Hanımları 7
Siyer Yayınları

2019
ISBN: ​ 978-605-7558-81-7Doç. Dr. Ömer SABUNCU ed.
Hz. Cüveyriye Bint Hâris – Hz. Reyhâne Bint Şemʻûn - Hz. Mâriye Bint Şemʻûn

Peygamber Evinin Hanımları 8
Siyer Yayınları

2019
ISBN: ​ 978-605-7558-88-6Doç. Dr. Ömer SABUNCU
Hz. Safiyye Bint Huyey / Peygamber Evinin Hanımları 9
Siyer Yayınları

2019
ISBN: ​ 978-605-7558-85-5Doç. Dr. Ömer SABUNCU vd.
et-Tarîh İlk Kronolojik İslam Tarihi
Ankara Okulu
2019

ISBN: ​ 978-605-7596-26-0Doç. Dr. Ömer SABUNCU vd.
İslam Tarihi Kaynakları
Mana Yayınları

2019
ISBN: ​ 978-605-2339-33-6Doç. Dr. Ömer SABUNCU vd.
Farklı Yönleriyle İslâm Ahlâkı

Nida Yayıncılık
2019
ISBN: ​ 978-605-7565-95-2
Doç. Dr. Ömer SABUNCU ed.
Arapça Dil Bilgisini en Kolay Öğreten Kitap
Ensar Neşriyat

2019
ISBN: ​978-605-2174-41-8
Doç. Dr. Ömer SABUNCU vd.
Ortak Dilimiz Ezan

Nida Yayıncılık
2018
ISBN: ​ 978-605-7565-35-8
Doç. Dr. Ömer SABUNCU vd.
Nebevi Öğretiler Işığında Güven Toplumu

Nida Yayıncılık
2018
ISBN: ​ 978-605-7565-36-5
Doç. Dr. Ömer SABUNCU vd.
İslâm Tarihi ve Medeniyetinde Harran

Berikan Yayınevi
2018
ISBN: ​ 978-605-7501-65-3
Doç. Dr. Ömer SABUNCU ed.
İslâm Tarihi ve Medeniyetinde Şanlıurfa:

Osmanlı Belge ve Kaynaklarında Urfa
Bulut Ofset
2018
ISBN: ​ 978-975-8165-38-4
Doç. Dr. Ömer SABUNCU vd. / ed.
Müminlerin Anneleri

Siyer Yayınları
2017
ISBN: ​ 978-605-9283-79-3
Doç. Dr. Ömer SABUNCU
EbrUrfa (Ebrularla Urfa)
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı

2017
ISBN: ​ 978-975-8165-33-9Doç. Dr. Ömer SABUNCU ed.
Arapça Dilbilgisi Nahiv Test Kitabı
Cantaş Yayınları

2017
ISBN: ​ 978-605-5158-85-9Doç. Dr. Ömer SABUNCU ed.
Arapça Muhadese Test Kitabı
Cantaş Yayınları

2017
ISBN: ​ 978-605-5158-86-6Doç. Dr. Ömer SABUNCU ed.
İslâm Tarihi ve Medeniyetinde Şanlıurfa

Semih Ofset
2016
ISBN: ​ 978-975-8165-19-3
Doç. Dr. Ömer SABUNCU vd.
Türkiye’nin Birikimleri “İlahiyatçılar”
İlke Yayıncılık

2013
ISBN: ​ 978-605-5961-32-9Doç. Dr.Ömer SABUNCU vd.
Geçmişten Günümüze Şanlıurfa’da Dinî Hayat
Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları

2011
ISBN: ​ 978-605-363-801-8Doç. Dr. Ömer SABUNCU
Son Peygambere İlk İnanan İnsan Müminlerin Annesi Hz.  Hatice
Semerkand

2011
ISBN: ​ 978-605-4491-21-6