Prof. Dr. Abdulvahap YILDIZ
          Meybüdi'nin Tefsirinde Tasavvuf
Nizamiye Akademi
2019

 

Prof. Dr. Abdulvahap YILDIZ
Sultanü’l-Evliya Ebu Said-i Ebü’l-Hayr
Kriter
2018Prof. Dr. Abdulvahap YILDIZ
Ahmed-i Cami Nameki: Hayatı Eserleri ve Tasavvufi Görüşleri-Allah Dostları Serisi-4
Semerkand Yayınları
2013Prof. Dr. Atilla YARGICI
Kur’an’a Göre Ahiret Davranış İlişkisi 
İnşirah Yayınları
2010Prof. Dr. Atilla YARGICI
Kur’an’da Dua 
Nida Akademi Yayınları 
2019Prof. Dr. Atilla YARGICI
Kur’an’ın Önerdiği ideal İnsan Modelinin Oluşmasında Sevginin Rolü
Fecr Yayınları
2017Prof. Dr. Atilla YARGICI
Kur’anca Yaşamak 
İnşirah Yayınları
2016Prof. Dr. Musa Kazım YILMAZ
Kur'an Penceresinden
Nida Akademi 
2018
ISBN: 978-605-7565-37-2Prof. Dr. Musa Kazım YILMAZ
Kur'an ve Sünnet Işığında Hayat
Sonçağ Yayınları

2017
ISBN: 978-605-2130-20-9Prof. Dr. Musa Kazım YILMAZ vd.
Tabakât
Siyer Yayınları
2014
ISBN: 978-605-4620-48-7Prof. Dr. Musa Kazım YILMAZ 
Hz. Peygamber'in (s.a.v.) Savaşları
İlk Harf Yayınları
2014
ISBN: 978-605-5094-29-4
Prof. Dr. Mustafa EKİNCİ
Anadolu Aleviliği'nin Tarihsel Arka Planı
Beyan Yayınları
2010
ISBN: 978-975-473-290-0Prof. Dr. Mustafa EKİNCİ
Şah İsmail ve İnanç Dünyası
Beyan Yayınları
2010
ISBN: 978-975-473-491-1Prof. Dr. Mustafa EKİNCİ

Şia Mezhebi Hakkında Genel Bilgiler ve Hz. Mevlana'nın Şiilikle veya Alevilikle İtham Edilmesine Karşı Reddiye
Şanlıurfa
2013Prof. Dr. Mustafa EKİNCİ vd.
Anadolu'da Aleviliğin Dünü ve Bugünü
Sakarya Üniversitesi
2009
PRN: 2007-04-00-001Prof. Dr. Mustafa EKİNCİ vd.
Çeşitli Yönleriyle İslam Medeniyeti
Siyer Yayınları
2017
ISBN: 978-605-9283-80-9Prof. Dr. Mustafa EKİNCİ vd.
Tabakât
Siyer Yayınları
2014
ISBN: 978-605-4620-48-7
Prof. Dr. Recep ÇİĞDEM
Güncel Fıkhi Konular
Elif Matbaası
2017

Prof. Dr. Recep ÇİĞDEM
İslam Hukuku (Katılım bankacılığı, Eşya hukuku, Ceza hukuku)
Elif Matbaası
2017
Prof. Dr. Recep ÇİĞDEM
Mukayeseli Hukuk: İslam-Türk Borçlar Hukuku
Rağbet Yayınları
2016
Prof. Dr. Recep ÇİĞDEM
Mukayeseli Medeni Hukuk: İslam-Türk Kişi, Aile ve Miras Hukuku
Rağbet Yayınları
2016
Doç. Dr. Ahmet GÜNDÜZ
Hz . Muhammed'in (s.a.v.) İstiğfar Sebepleri
Nida Akademi
2018
ISBN: 978-605-81434-9-4
Doç. Dr. Ahmet GÜNDÜZ
Ayetler Işığında Hayvanlarda Akıl
Sonçağ Yayınları
2018
ISBN: 978-605-81434-3-2Doç. Dr. Ahmet GÜNDÜZ
İslam'ın İbadetlerde Kolaylık Anlayışı
Sonçağ Yayınları
2018
ISBN: 978-605-2130-45-2Doç. Dr. Ahmet GÜNDÜZ
Harranlı Bazı Kurralar
Berikan Yayınevi
2018
ISBN: 978-605-7501-67-7Doç. Dr. Ahmet GÜNDÜZ

Tefsir ve Ulûmu'l-Kur'ân Dair Eserlerde "El-Harrânî" Nisbesiyle Geçenler
Berikan Yayınevi
2018
ISBN: 978-605-9661-86-7Doç. Dr. Ahmet GÜNDÜZ
Kur'ân'ın Nüzül Sürecinde Kadınlar ve Hükümler
Nida Akademi
2018
ISBN: 978-605-9102-88-9

Doç. Dr. Ali TENİK
Tasavvufî Bilgi
Litera Yayıncılık
2018
Doç. Dr. Ali TENİK
Tarihsel süreçte Kürt Coğrafyasında Tasavvuf ve Tarikatlar 
Nubihar
2015Doç. Dr. Ali TENİK
Ahmed Kuddüsi  (ibnülmeraşi)
Ukde Yayınları
2011
ISBN: 978-605-87641-3-2Doç. Dr. Ali TENİK
Ahmet Kuddüsi ve Tasavvuf Düşüncesi
Erkam Yayınları
2012
ISBN: 978-9543-82-716-3Doç. Dr. Ali TENİK
Ahmed Kuddusi Hz. Divanı
Doğu Kütüphanesi
2014
ISBN: 978-605 522726-5Doç. Dr. Ali TENİK vd.
DHIKR (Remembrance in Sufism)
İmaj Yayınevi

2013Doç. Dr. Ali TENİK vd.
Zikir

Erkam, Basım
2015Doç. Dr. Ali TENİK ed.
Sufi Texts
İlahiyat Yayınları
2013
ISBN: 978-605-4696-02-4Doç. Dr. Veysel KASAR
İlk Dönem Kelamında Kudret Sıfatı Etrafındaki Tartışmalar
Kardelen Yayınları
2019
ISBN: ​978-605-351-375-9Doç. Dr. Veysel KASAR vd.
İslam İlimlerinde Ataştırma Yöntem ve Teknikleri
Klm Yayınları
2018
ISBN: 
978-605-81819-2-2Öğrt. Gör. Abdulhakim ÖNEL ed.
Arapça Dil Bilgisini en Kolay Öğreten Kitap
Ensar Yayınları
2019

ISBN: ​978-605-2174-41-8Öğrt. Gör. Abdulhakim ÖNEL vd.
Türkiye'de Konuşulan Arapça Diyalektleri
Akdem Yayınları
2018Öğrt. Gör. Abdulhakim ÖNEL
Arapça Dilbilgisi Nahiv Test Kitabı
Cantaş Yayınları

2017
ISBN: ​ 978-605-5158-85-9
Öğrt. Gör. Abdulhakim ÖNEL
Arapça Muhadese Test Kitabı
Cantaş Yayınları

2017
ISBN: ​ 978-605-5158-86-6