Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslâm Tarihi ve Sanatları Bölümü Öğretim Üyesi ÖmerSabuncu tarafından "Geleneksel Ebru Sanatları" adlı seminerle başlayan etkinlikte, EğitimFakültesi öğrencilerine ebru sanatının tarihi geçmişi, İslam kültür ve medeniyet tarihinde ona atfedilen önem ve ebru sanatının icra edilebilmesi için gerekli olan malzemelerle ilgili bilgiler verildi.
Dr. Öğr. Üyesi Sabuncu sunumunda şu ifadelere yer verdi: "Sanat, birçok alana yayılmış ve alt dalları olan bir bütündür. Ebru sanatı ise kâğıt sanatlarınınsadece biri olup tarihte önemli bir yere sahip olan sanat dallarından biridir. Ebru sanatında Osmanlı dönemine dayanan ve o dönemden günümüze gelen usta-çırak ilişkisi mevcuttur.Tarihi tespit edilmiş en eski ebru Topkapı Sarayı’nda bulunan Arifi’nin 1539 tarihli “Gûy-i Çevgan”  adlı eserindeki ebrulardır. En eski ebru örneği Ebru hakkında Türkçe kaleme alınmış bilinen en eski eser, 1615'ten sonra yazılan "Tertib-i Risale-i Ebru" adlı yazma kitapçıktır. Ebru sanatı sabır, sevgi ve emek gerektiren; ruhu dinlendiren bir sanattır."
Seminerin ardından uygulamalı olarak ebru çeşitlerinin nasıl yapıldığı gösterildi. Bazıöğrencilere de ebru uygulaması yaptırıldı. Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi BölümüResim-İş Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi Necla Tosmur, seminerin çok verimli geçtiğiniifade ederek bu imkânı tanıyan İlahiyat Fakültesi Dekanlığına ve Dr. Öğr. Üyesi Ömer Sabuncu’yateşekkür etti.


 

BOLOGNA

 

YENİ ÇIKANLAR