İslâm medeniyetinde kurumsallaşma: Hz. Ömer dönemi

            Fakültemiz İslâm Tarihi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Kasım ŞULUL hocamızın moderatörlüğünü yaptığı, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslâm Tarihi Ana Bilim Dalı hocalarından Prof. Dr. Adnan DEMİRCAN ve Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslâm Tarihi Ana Bilim Dalı hocalarından Prof. Dr. Adem APAK hocalarımızın sunumlarıyla iştirak ettikleri Hz. Ömer dönemi özelinde İslam Medeniyetinde kurumsallaşma mevzulu panel fakültemiz konferans salonunda gerçekleştirildi. Fakültemiz Dekanı Prof. Dr. Murat AKGÜNDÜZ hocamızın açılış konuşmasını yaptığı panele dekan yardımcılarımız Doç. Dr. Hüseyin AKPINAR, Yrd. Doç. Dr. Ömer SABUNCU ve fakültemizin diğer hocaları da iştirak etti. Panelin asıl muhatapları olan kıymetli öğrencilerimiz ise panele yoğun bir ilgi gösterdiler.

   

           Panelde şu konular ele alındı:

            Söze Hz. Ömer’in kişiliğini tahlil etmenin onun neden kurumsallaşma teşebbüsünde bulunduğunu anlamaya yardımcı olacağına inandığını belirterek başlayan Adem Apak hocamız, Hz. Ömer’in prensipler üzerinden şekillenen bir kişiliğe sahip olduğunu ifade etti. Umumun menfaatini ferdin menfaatine önceleme anlayışını benimseyen Hz. Ömer, İslam toplumunun yönetimini de iki ilke üzerine inşa etmenin daha doğru olacağını düşünmüştür: İstişare ve denetim.

            Adem Hocamızın ifadesiyle istişare, lideri kendi nefsiyle baş başa bırakmamaktır. Devlet yönetiminde istişarenin önemine vurgu yapan hocamız, Hz. Ömer’in denetimi de kurumsallaşma ile beraber İslam ümmetine yüklediğini kaydetti. Hocamız, Konuşmasını Hz. Ömer döneminde özellikle askeri gayelerle kurulan şehirlere ve bu şehirlerin medeniyetleşme ve kurumsallaşmadaki önemine dikkat çekerek bitirdi.

          İzleyicileri konuya dâhil etmek için gayet faydalı bir giriş yapan Adem hocamızdan sonra Adnan Demircan hocamız Hz. Ömer’in kurumsallaşma zihniyetinin faaliyete dönüşmesini anlattı. Hocamız, Hz. Ömer’in Hicri takvimi başlatması, teravih namazının cemaatle kılınması ve divan teşkilatını kurması vb. faaliyetlerinden bahsetti. Yine onun cizye, öşür gibi vergilerle devletin ekonomik sürdürebilirliğini sağlamayı hedeflediğine değindi. Hocamız, Hz. Ömer’in sadece kendi yönetimi ve devri için değil kendisinden sonra gelen dönemlere de hem otoritesi hem de kurumsallaşma ile alakalı olan konularda öncülük yaptığını ifade ederek konuşmasını tamamladı. Panel soru cevap kısmıyla sona erdi.

            Hz. Ömer ve dönemindeki kurumsallaşma konularının ele alındığı panele davetimizi kırmayıp teşrif ettikleri için Adnan Demircan ve Adem Apak hocalarımıza medyunu şükranız. Yine öğrencilerimize de gösterdikleri yoğun ilgi sebebiyle teşekkür ediyoruz.

İlgili Haber için tıklayınız