I. ULUSLARARASI İSLÂM TARİHİ VE MEDENİYETİNDE HARRAN SEMPOZYUMU
Fakültemiz ve Harran Kaymakamlığı öncülüğünde 5-6-7 Mayıs 2017 tarihinde I. ULUSLARARASI İSLÂM TARİHİ VE MEDENİYETİNDE HARRAN SEMPOZYUMU gerçekleştirildi.
Tertip Heyeti Başkanlığını fakültemiz öğretim üyelerinden Prof. Dr. Kasım ŞULUL hocamızın yaptığı sempozyumun açılışı Harran ilçesinde 5 Mayıs 2017 Cuma günü Harran İlçe Kaymakamı Sn. Temel Ayca’nın ev sahipliğinde otantik bir atmosferde yapıldı. Fakültemiz Öğretim Üyelerinden Mehmet Haşim AKSU’nun Kur’an-ı Kerîm tilavetinden sonra protokol tarafından selamlama konuşmaları yapıldı. Harran’da kümbet evleri ve Harran Ulu Camii karşısında kurulan tarihi çadırda Oturum Başkanlığını Prof. Dr. Şinasi GÜNDÜZ’ün yaptığı; Prof. Dr. Süleyman ULUDAĞ, Prof. Dr. Hacı Ahmet ÖZDEMİR ve Dr. Nurettin YARDIMCI’nın konuşmacı olarak katıldığı açılış oturumu gerçekleştirildi.
Harran ilçesinde açılışı yapılan “Ebru, Hüsn-ü Hat, Fotoğraf ve Tarihi Kaynaklarda Harran” sergileri misafirler tarafından gezildi. Harran ilçesinde rehber eşliğinde “Şuayb Şehri, Soğmatar Antik Şehri, Tarihi Harran Kalesi, Sin Tapınağı gibi pek çok mekan gezilerek tarihe yolculuk yapıldı.
Harran’da otantik bir ortamda başlayan sempozyum, Şanlıurfa GAPTEM’de üniversitemiz, Türkiye ve diğer ülkelerden akademisyenlerin tebliğ sunumlarıyla devam etti. Yaklaşık 50 tebliğin sunulduğu sempozyum oldukça ilgi çekici konular barındırmaktaydı. Bu bildirilerin en kısa zamanda fakültemiz sayfasında online olarak yayınlanacaktır. Bildirilerin kitap halinde basılıp ilim dünyasına kazandırılmasını da ümit etmekteyiz.
Nitelik açısından çok bereketli geçen sempozyum, Pazar günü 15:30’da yapılan kapanış oturumu ve Sempozyum Sonuç Bildirisi’nin okunmasıyla sona erdi. Yrd. Doç. Dr. Ömer Sabuncu tarafından okunan sonuç bildirisinde aşağıdaki tespit ve tekliflere yer verildi.
 
         I. Uluslararası İslâm Tarihi ve Medeniyetinde Harran Sempozyumu- Sonuç Bildirisi
1.  Evvela sempozyumu himayelerine alan Sayın Valimize teşekkür ederiz. Harran Kaymakamlığı, Harran Belediyesi ve Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tarafından düzenlenen sempozyuma katkı sağlayan, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, İslâm Tarihçileri Derneği, Şanlıurfa İl Müftülüğü, Gap Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Karacadağ Kalkınma Ajansı, THY ve Ensar Vakfı Şanlıurfa Şubesi’ne teşekkür ederiz.
2. Sempozyumun katılım ve tebliğler açısından amacına ulaştığı tespit edilmiştir.
3. Sunulan tebliğlerde Harran bölgesinin çok önemli tarihi ve ilmi geçmişe sahip olduğu ve bu konularda daha geniş ve detaylı araştırmalara ihtiyaç duyulduğu tespit edilmiştir.
4. Bu çalışmaların projelendirilerek TÜBİTAK ve AB gibi kuruluşlara sunulmasının faydalı olacaktır.
5. Harran Ulu Camii’nin behemehâl ayağa kaldırılmasına ihtiyaç duyulmaktadır.
6. Harran Kalesi, Ulu Cami, Şehir Surları için planlama yapılırken işlerin sağlıklı yürüyebilmesi için başta NASA ve Genel Kurmay Arşivi olmak üzere ilgili yerlerden hava uydu fotoğrafları temin edilmelidir.
7. Katılımcı akademisyenlerin ortak kanaatine göre, Harran’ın korunması, ihyası, inşası gibi konularda daha fazla gayret gösterilmesi gerekmektedir.
8. Harran’ın en önemli kültürel değerlerinden Harran Okulu'nun ihyası ve Harran Enstitüsü’nün kurulması tavsiye edilmektedir.
9. Harran Üniversitesi’nin dünyanın ilk ve ya ilk üniversitelerinden biri olduğunun tespitine ihtiyaç vardır.
10. Bölgenin derli toplu bir tarihine ihtiyaç duyulmaktadır. Kuruluşundan günümüze bir Harran Tarihi yazılmalıdır.
11. Urfa’nın ilk fetihlerine dair bir mekân, harita ve güzergâh tespiti yapılmalı; Fetih geçiş güzergâhı, O zamanki Harran ve Urfa sınırı tespit edilmelidir.
12. Bu çalışmalarla Urfa’nın ve Harran’ın maddi ve manevi zenginliklerinin ortaya çıkarılması mümkün olabilecektir.